elementy bezpiecznej pracy

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo to według piramidy Maslowa jedna z bardziej podstawowych potrzeb. Jest ono ważne nie tylko w życiu codziennym, ale i podczas wykonywania obowiązków zawodowych, w pracy. Dzięki znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadku czy innych zagrożeń. Najprostszym sposobem, by pracownik był z nimi na bieżąco są szkolenia bhp i to tak wstępne, jak i okresowe.

Na całe szczęście, zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie czy zapewnienie szkolenia bhp przed dopuszczeniem zatrudnionego do wykonywania powierzonych zadań. W związku z tym należy przeprowadzić wstępne kursy bhp. Następnie, po określonym czasie muszą odbywać się okresowe szkolenia bhp, które przypominają określone zasady lub uzupełniają wiedzę, zwłaszcza gdy zaszły jakieś zmiany.

Takie szkolenia mogą odbywać się w różnej formie. Oczywiście pracodawca może sam je przeprowadzić mając behapowca, zlecić organizację szkolenia bhp odpowiedniej firmie, wykupić pracownikom szkolenia bhp online lub zorganizować w formie samokształcenia. Jednak kursy bhp – Este-Secura.pl Kraków – stacjonarnie przeprowadzane przez specjalistów to najbardziej kompleksowa opcja. Prowadzą je wykwalifikowane osoby, które na co dzień zajmują się działalnością szkoleniową dotyczącą tej dziedziny. Na pewno przeprowadzą zajęcia w sposób fachowy i kompetentny, pozwalający na zdobycie potrzebnej wiedzy.

Dzięki takim kursom pracodawca wypełni nałożony na niego obowiązek, a pracownik będzie przygotowany do wykonywania swoich zadań w odpowiedni, bezpieczny sposób, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia- swojego oraz współpracowników.